• Aktuelt

  -

  læs mere
 • Ferie & lukkedage

  læs mere
 • Vaccinationer

  læs mere
 • Brugeroprettelse

  Tryk på “SELVBETJENING” i menuen til højre. Herefter kommer du videre til klinikkens e-portal Første gang du besøger e-portalen, skal du oprettes som bruger. Brugeroprettelsen sker ved at trykke på “Opret mig som bruger” under teksten til højre for cpr nummer boksen. Under brugeroprettelsen skal du udfylde en række oplysninger om dig selv, det er Continue Reading

  læs mere
 • Selvbetjening

  Læs nærmere her

  læs mere

CORONA epidemi 2020:   

Tirsdag 24-3-2020:

Angående fremtidige tider i Klinikken:  Vi skal nok kontakte jer i forhold til disse og hvordan vi får dem gennemført. Hvis I ikke hører noget fra os, skal I møde op til den aftalte tid. 

Mandag 22-3-2020:

Lille update: Alle i sundhedsvæsenet afventer fortsat udviklingen, det er for tidligt at vurdere de aktuelle tiltag, men vi tror på at myndighederne har gjort hvad der var muligt og det vil gavne os alle.  Stor ros til danskerne generelt  og vores patienterne specielt, I har forstået budskabet og har reageret meget fornuftigt,  på trods af den ængstelse og frygt disse omstændigheder kan skabe.

Vores og jeres hverdag er forsat massivt forandret. Vi fastholder i videst muligt omfang telefonkontakter og nu er det muligt at lave videokonsultationer via jeres smartphone, det gør det nemmere og mere kvalificeret for os at kunne vurdere nogle ting på denne måde.

I forhold til jeres allerede aftalte  tider i Lægehuset  skal vi nok kontakte jer løbende med henblik på  hvordan vi håndterer disse, det gælder også blodprøver, attester, vaccinationer med mere.

Tak for hjælpen i enhver henseende, vi kan kun sammen bekæmpe denne usynlige fjende og få vores hverdag igen.

 Onsdag 18-3-2020

Som nævnt nedenfor stiger antallet af syge danskere ,  antallet af indlagte og dem som har brug for intensiv behandling. Det er en helt forventet udvikling.

Der er ingen grund til yderligere bekymring på nuværende tidspunkt.

Det vigtige er og bliver,  at overholde de retningslinier, som skal være med til at bryde smittekæden. 

Husk Dronningens ord:    Udvis sammenhold ved at holde afstand. 

skaermbillede_2020-03-06_kl._16.08.39

CORONA epidemi 2020:      Mandag 16-3-2020

Som alle er det  bekendt udvikler tingene sig på daglig basis. Som ventet er vi kun i begyndelsen af epidemien og derfor ser vi stadig flere syge danskere.

Det vigtigste er fortsat, at bryde smittekæden og overholde de råd og henstillinger som sundhedsmyndighederne udstikker for os alle.

I forhold til os og jer er det som bekendt ikke muligt, at komme i lægehuset i samme omfang som før og ikke uden telefonisk aftale først.

Vi vil derfor i de kommende to uger forsøge, at komme i kontakt med jer via videokonsultationer og telefonkonsultationer for, at kunne give jer svar og råd på relevante undersøgelser og gennemføre nogle af de kontroller ,hvor vi normalt ville mødes i lægehuset. Det vil ikke blive det samme, men vi tror på det er bedre end ingenting og at vi kan fange og justere de ting der er vigtige indtil hverdagen igen indfinder sig og hjælpe jer med at blive trygge igennem god information.

Vi har ligeledes udvidet lægernes almindelige telefontid  så I kan komme i kontakt med os mellem klokken  8 og 10.   Den vanlige telefontid med personalet er uændret fra kl 9-14.

HUSK:  Hvis I bliver akut syge, specielt med hoste, høj feber og vejrtrækningsbesvær er det vigtigt I kontakter os mhp vurdering. 

Vi skal nok sammen komme igennem denne epidemi, hvis vi hjælper hinanden, bruger sund fornuft og ikke mindst tænker på de svækkede og ældre som ikke tåler at blive syge.  Hvis alle bidrager, selv i det små, bliver effekten kæmpe stor.

På forhånd tak for hjælpen.

CORONA    opdateret 13-3-2020

Kære patienter.

Efter den seneste udmelding fra regeringen er det nu sådan i almen praksis, at alt der KAN vente, SKAL vente.

Dvs. at vi kun ser akut syge patienter. Planlagte konsultationer aflyses indtil videre på ubestemt tid.

Ved akut sygdom skal I ringe til klinikken, hvorefter vi vurderer om I skal ses i klinikken.

Der kan være lang ventetid i telefonen, så hvis der ikke er tale om akut henvendelse, vil det være en fordel at sende os en mail.

Mht. Corona infektionen laves ikke længere test af formodede inficerede for at finde eller bryde smittekæden. Ihht. nye retningslinjer skal vi kun undersøge og behandle de alvorligt syge, der evt. har behov for indlæggelse.

Det betyder også, at patienter, der har symptomer på Coronavirus eller anden virus (hoste , snot, nys, halssmerter, let feber) og som ikke er akut dårlige, ikke skal ses i vores klinik. I skal heller ikke podes. I skal blive hjemme til I er raske.

Patienter der er akut dårlige af luftvejsinfektion skal ringe på  tlf. 64 43 10 24  hvorefter vi tager stilling til hvordan vi bedst hjælper dig.

Det er vigtigt, at du ringer til os og IKKE møder uanmeldt op i klinikken, hvis du mistænker smitte.

Hjælp os så vi kan passe på dig. Ring ikke til egen læge, hospitaler, regionens 1-1-2 vagtcentral eller vagtlægen – med mindre det er om akut sygdom. Søg råd om http://coronasmitte.dk  eller ring 70 20 02 33 https://bit.ly/33jhddZ  @SSTSundhed

COVID -19 er en ny type virussygdom som ikke tidligere er set hos mennesker. Langt de fleste smittede er fundet i Hubei provinsen i Kina.

Der er nu også tilfælde i Europa samt i Danmark.

Hvis du udvikler alvorlige symptomer på luftvejsinfektion i løbet af de første 14 dage efter hjemkomst fra land hvor der er risiko for Corona virus bør du fortsat ringe til klinikken. Det gælder også hvis du får symptomer og for nyligt har haft tæt kontakt med personer med coronavirus infektion.

Af hensyn til smitterisikoen må du IKKE møde uanmeldt op i klinikken!

Du kan læse mere om Coronavirus her :

https://www.sst.dk/da/Viden/Smitsomme-sygdomme/Smitsomme-sygdomme-A-AA/Coronavirus/Spoergsmaal-og-svar

HYPERLINK “https://www.sst.dk/da/Viden/Smitsomme-sygdomme/Smitsomme-sygdomme-A-AA/Coronavirus/Spoergsmaal-og-svar”

Hvis du ikke er syg, men har generelle spørgsmål omkring Corona virus, skal du ringe på CORONA HOTLINE 70200233.

                                                                                                                      Med venlig hilsen

                                                                                                                         Aaruplægerne

                                                                                                      Hanne Kirk Uggerhøj   og Klaus Roslind