• Aktuelt

  -

  læs mere
 • Ferie & lukkedage

  læs mere
 • Vaccinationer

  læs mere
 • Brugeroprettelse

  Tryk på “SELVBETJENING” i menuen til højre. Herefter kommer du videre til klinikkens e-portal Første gang du besøger e-portalen, skal du oprettes som bruger. Brugeroprettelsen sker ved at trykke på “Opret mig som bruger” under teksten til højre for cpr nummer boksen. Under brugeroprettelsen skal du udfylde en række oplysninger om dig selv, det er Continue Reading

  læs mere
 • Selvbetjening

  Læs nærmere her

  læs mere

Vi har fået en ny hjemmeside som omfatter en forbedring af selvbetjeningsdelen. For at få adgang til selvbetjeningsdelen skal alle tidligere og nye brugere oprettes med brugernavn og adgangskode. Tryk på knappen “Selvbetjening” og følg vejledningen eller læs nærmere om brugeroprettelsen i menuen foroven.

 

 

1. September 2019

HPV-vaccination mod kræft og kønsvorter

HPV-vaccination mindsker risikoen for at få livmoderhalskræft. Vaccinationen er en del af børnevaccinationsprogrammet og anbefales ved 12-års alderen. Fra 1. september 2019 vil vaccinationen også blive tilbudt gratis til drenge, som fylder 12 år den 1. juli eller herefter

 

 

25. Maj 2018. Ny Persondatalov

Bedre overblik over og kontrol med dine personoplysninger 
Fra den 25. maj 2018 gælder der nye regler for, hvordan virksomheder, organisationer og offentlige institutioner i EU skal behandle personoplysninger, og det har også betydning for dig som patient hos Aaruplægerne

Du får bedre overblik
Kort fortalt betyder de nye regler, som fremgår af EU’s nye persondataforordning – General Data Protection Regulation – at alle privatpersoner fremover får bedre overblik over og kontrol med de personoplysninger, virksomheder m.m. har registreret om dem. Med andre ord bliver det nu nemmere for dig at:

    

 • se de personoplysninger, vi har registreret om dig
 • få at vide, hvordan vi bruger oplysningerne
 • få opdateret oplysningerne.

Hvilke personoplysninger registrerer vi, og hvad bruger vi dem til?

 

 

 • Almindelige oplysninger:

Navn, adresse, evt. e-mailadresse, telefonnr., personnummer køn, familierelationer og sociale relationer, arbejdsrelationer og uddannelse.

 • Særlige følsomme oplysninger:

Helbredsoplysninger (f.eks. journaloplysninger, prøvesvar, tests, røntgenbilleder, scanningsvar mv.), seksuelle forhold, race eller etnisk oprindelse samt religiøse forhold.

 

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Vores undersøgelse, diagnostisk og behandling af dig.
 • Udarbejdelse af lægeerklæringer.
 • Udarbejdelse af attester til brug for myndigheder, forsikringsselskaber mv.
 • Kommunikation med eller henvisning til andre sundhedspersoner, læger, sygehuse eller sygehuslaboratorier.
 • Medicinordinationer, herunder udstedelse af recepter.
 • Indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser.
 • Indberetning af laboratorieprøver til sygehuslaboratorier.
 • Afregningsformål.

 

 • Overholde vores forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU’s databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig lovgivning.

Skal du selv gøre noget?

Du skal ikke selv gøre noget i forhold til de nye regler, men vil du vide mere om, hvilke personoplysninger vi registrerer, og hvordan vi bruger dem, kan du gå ind på www.aaruplaegerne.dk og under faneblad Mød os  og under privatpolitik for patienter finde de relevante oplysninger

Har du spørgsmål, er du som altid velkommen til at ringe til os på 64 43 10 24
Med venlig hilsen

 

Aaruplægerne

Hanne Uggerhøj og Klaus Roslind

Mørkmosehøj 2

5560 Aarup

 

Medicinsk Cannabis

Pr 1/1-2018 er forsøgsordningen omkring medicinsk cannabis indtrådt.

Den muliggør, at alle læger kan udskrive medicinsk cannabis og løber over de næste 4 år.

Vi hos Aaruplægerne finder, at der på det foreliggende vidensgrundlag ikke er sufficient evidens for virkning og ikke mindst bivirkninger af medicinsk cannabis.

Vi har derfor besluttet, at det ikke bliver udskrevet i vores lægehus førend vi har mere viden om virkninger og bivirkninger.

Denne holdning støttes endvidere af Lægeforeningen samt Dansk Selskab for Almen Medicin.

I enkelte tilfælde  kan evt. henvises til  Smertecenter Syd OUH som har besluttet at stille sig i spidsen for indsamling af viden om medicinsk cannabis, det bliver en lang proces, som kommer til at kræve tålmodighed af patienter og praktiserende læger , det vil kun være udvalgte patienter som tilbydes behandling

 

 

Aaruplægerne er blevet akkrediteret i henhold til den danske kvalitetsmodel i januar 2017 og opfylder alle de krævede kvalitetsmål til en almen praksis.

 

DDKM_akkrediteret_lille_logo