• Aktuelt

  -

  læs mere
 • Ferie & lukkedage

  læs mere
 • Vaccinationer

  læs mere
 • Brugeroprettelse

  Tryk på “SELVBETJENING” i menuen til højre. Herefter kommer du videre til klinikkens e-portal Første gang du besøger e-portalen, skal du oprettes som bruger. Brugeroprettelsen sker ved at trykke på “Opret mig som bruger” under teksten til højre for cpr nummer boksen. Under brugeroprettelsen skal du udfylde en række oplysninger om dig selv, det er Continue Reading

  læs mere
 • Selvbetjening

  Læs nærmere her

  læs mere

Vi har fået en ny hjemmeside som omfatter en forbedring af selvbetjeningsdelen. For at få adgang til selvbetjeningsdelen skal alle tidligere og nye brugere oprettes med brugernavn og adgangskode. Tryk på knappen “Selvbetjening” og følg vejledningen eller læs nærmere om brugeroprettelsen i menuen foroven.

 

Vi ønsker alle vore patienter og samarbejdspartnere et rigtigt godt nytår og ser frem til et fortsat godt samarbejde i 2019

 

 

 

 

INFLUENZAVACCINATION  2018

 

Sundhedsstyrelsen anbefaler, du bliver vaccineret, hvis du:

 

Gratis vaccination

Tilhører du en af de ovennævnte grupper, eller er du førtidspensionist, kan du få vaccinationen gratis fra den 1. oktober og året ud. Vaccinationen er dog gratis for gravide, der er mere end 12 uger henne, samt for personer med immundefekt og deres husstandskontakter, i perioden 1. oktober 2018 til og med udgangen af februar 2019.

Det er stadig muligt at blive vaccineret mod influenza før og efter de nævnte tidspunkter, men i så fald er det ikke gratis.

2018/2019 bliver en anderledes influenzasæson, med to vacciner

Statens Serum Institut har haft mulighed for at købe en begrænset mængde 4-valent vaccine til den kommende sæson (101.000 doser). På baggrund af det begrænsede indkøb af doser er det blevet besluttet, at den 4-valente vaccine må gives til tre risikogrupper:

 • Kronisk syge, der endnu ikke er fyldt 60 år på vaccinationstidspunktet
 • Gravide i 2. eller 3. trimester
 • En begrænset gruppe af personer på 60 år eller ældre, hvor lægen vurderer, at influenza udgør en særlig alvorlig sundhedsrisiko.

90% af de 4-valente vacciner svt. 90.000 doser er øremærket til de kronisk syge, der endnu ikke er fyldt 60 år samt til gravide i 2. og 3. trimenter, mens 10% svt. 10.000 doser forbeholdes en begrænset gruppe af personer på 60 år eller ældre, hvor lægen vurderer, at influenza udgør en særlig alvorlig sundhedsrisiko.

De øvrige risikogrupper under bekendtgørelsen, der har ret til at få en gratis influenzavaccine, skal som tidligere have tilbud om en 3-valent vaccine. Den 3-valente vaccine dækker de influenzatyper, som WHO mener, er de vigtigste at blive beskyttet mod. Den 3-valente vaccine kan/skal også gives til udvalgte risikogrupper for de 4-valente vacciner, hvis der ikke er en 4-valent vaccine til rådighed.

 

September 2018  Personaleændringer. 

Sygeplejerske Claudia Camilla Andersen er ansat fra den 17. september 2018, hun kommer fra en stilling i Hjemmesygeplejen i Odense Kommune og har tidligere arbejdet på OUH.

Vi glæder os til at have Claudia i vores hus, tag godt imod hende og husk hun er ny og skal have tid til at komme ind  i vores og jeres rutiner. Vi er overbevist om at hun kan bidrage med nogle nye kompetencer i vores hus til glæde for alle.

 

 

25. Maj 2018. Ny Persondatalov

Bedre overblik over og kontrol med dine personoplysninger 
Fra den 25. maj 2018 gælder der nye regler for, hvordan virksomheder, organisationer og offentlige institutioner i EU skal behandle personoplysninger, og det har også betydning for dig som patient hos Aaruplægerne

Du får bedre overblik
Kort fortalt betyder de nye regler, som fremgår af EU’s nye persondataforordning – General Data Protection Regulation – at alle privatpersoner fremover får bedre overblik over og kontrol med de personoplysninger, virksomheder m.m. har registreret om dem. Med andre ord bliver det nu nemmere for dig at:

    

 • se de personoplysninger, vi har registreret om dig
 • få at vide, hvordan vi bruger oplysningerne
 • få opdateret oplysningerne.

Hvilke personoplysninger registrerer vi, og hvad bruger vi dem til?

 

 

 • Almindelige oplysninger:

Navn, adresse, evt. e-mailadresse, telefonnr., personnummer køn, familierelationer og sociale relationer, arbejdsrelationer og uddannelse.

 • Særlige følsomme oplysninger:

Helbredsoplysninger (f.eks. journaloplysninger, prøvesvar, tests, røntgenbilleder, scanningsvar mv.), seksuelle forhold, race eller etnisk oprindelse samt religiøse forhold.

 

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Vores undersøgelse, diagnostisk og behandling af dig.
 • Udarbejdelse af lægeerklæringer.
 • Udarbejdelse af attester til brug for myndigheder, forsikringsselskaber mv.
 • Kommunikation med eller henvisning til andre sundhedspersoner, læger, sygehuse eller sygehuslaboratorier.
 • Medicinordinationer, herunder udstedelse af recepter.
 • Indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser.
 • Indberetning af laboratorieprøver til sygehuslaboratorier.
 • Afregningsformål.

 

 • Overholde vores forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU’s databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig lovgivning.

Skal du selv gøre noget?

Du skal ikke selv gøre noget i forhold til de nye regler, men vil du vide mere om, hvilke personoplysninger vi registrerer, og hvordan vi bruger dem, kan du gå ind på www.aaruplaegerne.dk og under faneblad Mød os  og under privatpolitik for patienter finde de relevante oplysninger

Har du spørgsmål, er du som altid velkommen til at ringe til os på 64 43 10 24
Med venlig hilsen

 

Aaruplægerne

Hanne Uggerhøj og Klaus Roslind

Mørkmosehøj 2

5560 Aarup

 

Medicinsk Cannabis

Pr 1/1-2018 er forsøgsordningen omkring medicinsk cannabis indtrådt.

Den muliggør, at alle læger kan udskrive medicinsk cannabis og løber over de næste 4 år.

Vi hos Aaruplægerne finder, at der på det foreliggende vidensgrundlag ikke er sufficient evidens for virkning og ikke mindst bivirkninger af medicinsk cannabis.

Vi har derfor besluttet, at det ikke bliver udskrevet i vores lægehus førend vi har mere viden om virkninger og bivirkninger.

Denne holdning støttes endvidere af Lægeforeningen samt Dansk Selskab for Almen Medicin.

I enkelte tilfælde  kan evt. henvises til  Smertecenter Syd OUH som har besluttet at stille sig i spidsen for indsamling af viden om medicinsk cannabis, det bliver en lang proces, som kommer til at kræve tålmodighed af patienter og praktiserende læger , det vil kun være udvalgte patienter som tilbydes behandling

 

 

Aaruplægerne er blevet akkrediteret i henhold til den danske kvalitetsmodel i januar 2017 og opfylder alle de krævede kvalitetsmål til en almen praksis.

 

DDKM_akkrediteret_lille_logo